طراحی و ساخت باکس های فلزی

طراحی و ساخت باکس های فلزی

طراحی و ساخت انواع باکس طراحی و ساخت انواع  : باکس های ایمنی ضد سرقت(سیف باکس) با ضخامت های مختلف.قفل های ایمنی و ضد سرقت سیف باکس.باکس های پزشکی و بهداشتی.باکس های الکترونیکی.باکس های ضد آب (IP دار).بدنه و کاور های فلزی محصولات مختلف.تابلو های ...