دانلود جداول استاندارد قطعات صنعتی

دانلود جداول استاندارد قطعات صنعتی
کتاب ها و جداول استاندارد
دانلود کتاب جداول و استاندارد های طراحی

دانلود PDF کتاب جداول و استانداردهای طراحی و ماشین سازی عبدالله ولی نژاد.

امتیاز
5/5
جداول استاندارد گروه Bearing
دانلود جداول استاندارد بلبرینگ ها

فایل PDF جداول استاندارد که شامل اندازه ها و کد استاندارد بلبرینگ ها میشود.

امتیاز
5/5
دانلود جداول استاندارد بلبرینگ های یاتاقانی

فایل PDF جداول استاندارد که شامل اندازه ها و کد استاندارد بلربینگ های یاتاقانی میشود.

امتیاز
5/5
امتیاز
5/5
جداول استاندارد گروه پیچ و مهره ها
جداول استاندارد گروه Linear ها
دانلود جداول استاندارد لینیر بوشینگ

فایل PDF جداول استاندارد که شامل اندازه ها و کد استاندارد لینیر بوشینگ ها میشود.

امتیاز
5/5
جداول استاندارد گروه خار های فنری
جداول استاندارد گروه تسمه ها
جداول استاندارد گروه پولی ها
دانلود جداول استاندارد پولی تایم

فایل PDF جداول استاندارد که شامل اندازه ها و کد استاندارد پولی های تسمه تایم میشود.

امتیاز
5/5
جداول استاندارد گروه پروفیل ها
جداول استاندارد گروه کاسه نمد ها

6 نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.